Klocktornet på Norn med dammen i bakgrunden

Välkommen till Norns Bruk!

Norns Bruk är ett järnbruk med anor från 1600-talet. Det är av historiskt intresse, välbevarat och kulturminnesmärkt. Bruket ägs sedan augusti 2017 av sju fastighetsägare och Norns Bruk Samfällighetsförening, vilken utgörs av fastighetsägarna.

Den här webbsidan är skapad av oss fastighetsägare. Här får du som är intresserad av att hyra delar av bruket information.