Allhelgonafirande på Norn

Lördagen den 2 november 2019 var det alla helgons dag och alla själars afton. Nornbor, medlemmar i Norns Bruks vänner och Norns brukssamfällighet samlades i Norns kapell för en stunds samvaro för att minnas bortgångna anförvanter och vänner. En ny tradition som tagits upp på bruket.

Monica och Bengt-Erik Johansson hade bjudit in till firandet och omkring fyrtio personer mötte upp i den mörka kvällen.

Då alla samlats i kapellet, som var upplyst med levande ljus, steg Anna-Karin Kyllander fram och öppnade högtiden med sin egen ”Brudmarsch från Norn”. Ja, mer än så. Brudmarschen är nyskriven och de församlade fick vara med om uruppförandet. Det var första gången stycket spelades för publik! Anna-Karin tackades med varma applåder och fick senare under kvällen mycket beröm för sitt fina musikstycke och för sitt känsliga sätt att framföra det.

Efter denna musikaliska inledning höll Monica Johansson ett kort välkomstanförande. Hon berättade om den keltiska traditionen att tända eldar för de avlidnas själar inför vinterns ankomst och nämnde att det till och med kan vara så att ursprunget är nordiskt. Hon berättade också om de olika kristna sederna och förklarade skillnaden mellan allhelgonadagen, alla helgons dag och alla själars dag. De två förstnämnda är ägnade minnet av katolska helgon. Alla själars dag är den dag som protestanter firar för att minnas andra bortgångna, egna släktingar och vänner.

Monica avslutade med sin dikt:

Du är i ljuset nu
Du finns på andra sidan du
Jag klarar mig
Jag saknar dig

och bjöd alla att komma fram till altarrundeln för att tända ett ljus att sätta i ljusbäraren till minne av sina bortgångna. Då ljusen tänts stannade alla till i en stunds tystnad.

Efter ceremonin i kyrkan vandrade alla i fackelljus upp till kyrkogården där en marschall tändes för de Nornbor och andra som fått sin sista viloplats på Norns kyrkogård.

Kvällen avslutades i Brudkammaren där glögg, pepparkakor och saffransbröd dukades upp. Den högtidliga och andäktiga känslan från minnestunden avlöstes av en mer lättsam stämning. Kvällen avslutades med att Tommy Arvidsson visade sockenfilmen om Norn år 1939 och den yngre Nornfilmen från 1975. Inger Johansson och andra med egna minnen från Norns förflutna kommenterade och berättade om det som visades på bildskärmen.

Så var en fin kväll till ända. Deltagarna tackade alla som jobbat i köket och på andra sätt för att göra den möjlig: Monica för baket, Maria för glöggen, Tommy för filmvisningen och Anna-Karin för musiken.

Bengt-Erik Johansson, november 2019