Lönnen vid Brudkammaren kronbeskuren

Norns bruk är i behov av upprustning. Det är alla överens om. I samfällighetsföreningens regi och med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen pågår därför ett program för att steg för steg säkra byggnader och miljö inför framtiden.

Ett av problemområdena är trädbeståndet. Många träd har fått växa för länge och börjar nu bli så gamla att de hotar att falla över byggnader och i värsta fall över människor.

Det pågår därför en successiv nedtagning och beskärning av gamla träd. Längs bruksgatan och vid andelsladugården har flera träd tagits ner och till hösten kommer ytterligare några att fällas vid hyttan. Programmet kommer att utvidgas kommande år och även omfatta området vid Tuppenhov samt runt bruksdammen. Ett område som inte kommer att beröras är den nordöstra delen av samfälligheten, bakom Danslogen mot Nya Herrgården och norr om Stubbsvägen. Det området är avsatt som naturskyddsområde enligt ett avtal mellan tidigare ägarna Norns Bruks AB och Skogsstyrelsen. Det ska inte röras på 50 år. Träden ska falla av sig själva och bli kvar på marken för insekter och svampar att kalasa på.

Som vi skrivit om tidigare har den stora lönnen vid kapelltrappan tagits ner. Det var ett vackert träd, men tyvärr sjukt och ruttet. Det hotade att falla över kapellet och var nödvändigt att ta ner.  Även om trädet var vackert stördes inte miljön  så mycket av att det kom bort. Kapellet syns bättre och det är bra.
Även lönnen vid hörnet av Brudkammaren är gammal och sliten och hotde att falla och skada hustaket. För att försöka bevara åtminstone ett av de stora träden har en kraftig kronbeskärning gjorts på lönnen. Dåliga och döda grenar har tagits bort och en rejäl utglesning gjorts. Tanken är att vinden inte ska få grepp om kronan och vräka omkull hela trädet. Inte heller ska tung blötsnö fastna lika lätt.

Både nedtagningen av lönnen vid Kapellet och kronbeskärningen kräver särskilda yrkeskunskaper. Det är ingenting för lekmän att ge sig på. För jobbet har därför arborister från Svens Skogsvård i Falun anlitats.

Skrivet av Bengt-Erik Johansson sommaren 2019