Brun vägskylt Norns Bruk

Om NBSF

Norns Bruk Samfällighetsförening (NBSF) äger marken och samtliga byggnader på Norns Bruk, som inte är avstyckade fastigheter. Samfälligheten utgörs av fastighetsägarna på Norns Bruk och tillsammans står fastighetsägarna för driften och vårdnaden av bruket.

Följande fastigheter har privata ägare på bruket:

  • Gamla Herrgården (Södra kapellflygeln)
  • Gamla Skolan
  • Timmerbyggningen
  • Skomakarbyggningen
  • Nybygget (nedbrunnet)
  • Smedlängan
  • Biblioteksbyggnaden

Prästgården, med tillhörande byggnader Prästladugården, Prästlogen, Bagar- o Tvättstuga, är en enskild fastighet och ingår således inte i samfälligheten.

Norns Bruk Samfällighetsförening har organisationsnummer 717918-5033. Styrelseordföranden är Bengt-Erik Johansson som är ägare av Gamla Skolan.

Biblioteket (rött hus till vänster) & Smedslängan (vitt hus till höger)
Timmerbyggningen
Skolan (norra ingången)