Ovanlig vår på Norn 2020

Våren 2020 tvekade länge. I början av maj såg det mera ut som vinter än vår. Några dagar var visserligen varma, men däremellan snöade det gång på gång. Aprilsnö ska ju vara fåragö men det här var i maj. Nornborna började misströsta  och tankarna gick till Lars Wivallius dikt från 1600-talets ”lilla istid” – Klagevisa över denna kalla och torra vår.

Men det bättrade sig på slutet och nu i skarven mellan maj och juni är försommaren här och naturens alla blommor och blad slår ut i full prakt. Norn är vackrare än någonsin.

Bruket träder fram ur grönskan
Samfälligheten har fortsatt sitt arbete med att röja fram bruket och ta bort sly och förvuxna träd. Alltmer av bruket med alla dess vyer och siktlinjer blir synligt i all sin skönhet.
Under senvintern och våren har man röjt kring Klockstapeln, fortsatt röjningen i sluttningen bakom Frankrikesmedjan och påbörjat ett arbete med att ta ner träd och gräva fram den gamla smedjegrunden nere vid Sundsjön, på ovansidan av vägen från hyttan sett. Smedjan har under många år varit mer eller mindre osynlig p g a all vegetation. Men nu börjar den träda fram. Konfigurationen av en tysksmedja är tydlig med resterna av två härdar och platsen för hammaren. Stenrampen för rännorna till vattenhjulen visar att man använde överfallsteknik. Något som kom till Norn med vallonerna. Ett vallonskt inslag i tysksmidet således. När arbetet är klart kommer Norn att få ytterligare en attraktion där den intresserade kan fundera över gamla tider och om hur järnet bearbetades.

Den största förändringen är nog ändå röjningen utefter Dammsjön längs infartsvägen mot Kapellet. Ett antal träd som dolde sjöutsikten har tagits ner och all sly som växte mellan träden är borta. Den gamla allén längs vägen har trätt fram och syns mycket bättre än tidigare. Utsikten över sjön är fantastisk och man ser Kapellet redan på långt håll.

Valborgsfirande
Samfälligheten och de boende på Norn firande in våren med att tända ett stort bål på den nya rastplatsen vid Dammsjön. Monica Johansson höll ett värmande och hoppfullt vårtal där hon berättade om alla vårtecken som kylan och de upprepade snöfallen till trots ändå infunnit sig. Alla skålade för vårens ankomst och sjöng sedan tillsammans  ” Vintern rasat ut” i en from förhoppning att så skulle vara fallet.

Coronatider och annorlunda Nornaktiviteter
Coronaviruset förändrar tillvaron för oss alla. För Norns del har detta bl a märkts genom att Svenska kyrkans våraktiviteter har ställts in. Det blev ingen Kristi Himmelsfärdsgudstjänst och Midsommargudstjänsten är inställd. Flera planerade bröllop och barndop har också ställts in.

Coronatiden påverkar naturligtvis även Norns Bruks vänners arbete. Styrelsen har hållit två möten på Norn sedan viruset slog till. Båda mötena har varit korta utan fika och social samvaro. Det ena hölls inne i Kapellet med behörigt avstånd mellan deltagarna. Det andra hölls utomhus på rastbänkrna vid Klockstapeln. Den traditionella städdagen genomfördes dock. Som vanligt de senaste åren tillsammans med Norns Bruks samfällighetsförening. Även rastplatsen vid Knapptjärnsgruvorna har städats och röjts.

Programändringar p g a Coronaviruset
Styrelsen har beslutat att ställa in det traditionella Midsommarfirandet detta år. Med tanke på smittspridningen och förbudet att anordna sammankomster med mer än 50 deltagare blir midsommarfirandet omöjligt att genomföra. Det kommer att gå ut information om detta på olika sätt, bl a här på hemsidan, på Facebook och i Annonsbladet.

Årsmötet kommer att hållas som planerat. Men det hålls utomhus, med avstånd mellan deltagarna och utan den tradtionella fikastunden efteråt.

Norndagen den 2 augusti planeras däremot att genomföras i stort sett som vanligt. Deltagarna kommer att uppmanas att hålla avstånd och visningarna inomhus kommer att ske med bara ett par, tre personer åt gången. Vissa inomhusvisningar slopas.

Coronaviruset har dock haft en positiv effekt. Antalet spontanbesökare på bruket har ökat markant. Folk lägger om sitt sätt att förströ sig och umgås. Man kan inte gå på organiserade arrangemang eftersom de ofta är inställda. I stället söker man sig ut i naturen på egen hand. Och då blir Norn ett attraktivt mål med sina gamla byggnader, sina vackra omgivningar och med föreningens rastbord.

/Bengt-Erik Johansson