Sommar på Norn i Coronans tecken

Många besökare men också inställda arrangemang.

Nornsommaren 2020 liknade ingen annan. Som vi skrev i en tidigare artikel har aktiviteterna på bruket starkt påverkats av Coronapandemin och restriktionerna med bl a begränsad storlek på planerade sammankomster, social distans m m. Samtidigt kan man konstatera att det troligen aldrig kommit så många besökare till Norn som denna sommar. Och även i det fallet får man anta att pandemin var orsaken. I brist på organiserade aktiviteter och arrangemang som ställts in p g a Coronarestriktionerna, har folk tagit saken i egna händer och gjort sina egna utflykter och hittat på andra aktiviteter än de vanliga. Och då har Norn blivit ett utflyktsmål för många fler än vanligt och för många som aldrig tidigare besökt bruket. Vi får hoppas att intresset består även i framtiden.

Många inställda aktiviteter.
Svenska kyrkans aktiviteter med gudstjänster och vigslar har varit helt inställda. Några barndop har dock genomförts men med begränsad närvaro och under iakttagande av social distans. Västerås stifts pilgrimsvandring genomfördes som vanligt med ett tjugotal deltagare och med övernattning på Norn. Dessutom anordnade kyrkan ett utomhus konfirmandläger en helg i oktober.
Inga av de traditionella julikonserterna i Kapellet har genomförts. Årets vevgrammofonstämma ställdes in och ersattes med en mindre, oannonserad samling. Den sedvanliga Nornhajken som scouterna i Svenska scoutförbundet brukar genomföra blev inställd.

Men pandemin har inte bara inneburit problem och tråkigheter. Sommaren innehöll också positiva inslag. Det officiella midsommarfirandet fick visserligen ställas in, men midsommarstången kläddes och restes ändå. Norndagen genomfördes under iakttagande av social distans. Och det kom väldigt många besökare, betydligt fler än arrangörerna väntat sig.

Många spontanbesökare och en del kontrollerade arrangemang.
Vid det senaste styrelsemötet i Norns bruks vänner kunde man konstatera att det aldrig någonsin varit så många spontanbesökande på bruket. Då det en normal sommar kommer omkring 10 000 besökare så har det denna sommar säkert varit tre gånger så många.
De många besökarna innebar också att muséet var välbesökt. Även nyheten för året -Vävstugan där Anna-Carin Danielsson och Ylva Nordgren visade hur vävning går till och hade textilier att sälja – var välbesökt, liksom familjen Wallertz sommarcafé i Nornboa-

Norndagen, som för andra året i rad kombinerades med bakluckeloppis för jaktprylar, drog fyra till fem gånger så många besökare som ett normalt år. Några av inomhusaktiviteterna hade strukits från programmet, men bl a samtliga muséer var öppna och besökarna släpptes in i mindre grupper för att förhindra trängsel. En ny aktivitet var fäbodstennis som demonstrerades av Rune Holst och som särskilt väckte de yngres uppskattning.

Guidningar och visningar av bruket som beställts till perioden maj-juli blev inställda, men under september genomfördes några guidningar för grupper som uttryckt särskilda önskemål.

Ett alldeles särskilt arrangemang var den konstutställning i ladugårdsruinen vid Trippensberg som Alexander och Ylva, boende på Norn, bjöd sina Norngrannar på. De visade egna konstverk och den gamla ruinen fungerade alldeles utmärkt som inramning till utställningen. Lyckligtvis var vädergudarna positiva och bjöd på solsken och uppehållsväder

Sammanfattningsvis måste man, de märkliga omständigheterna till trots, konstatera att 2020 blev ett mycket bra besöksår – om än av ovanligt slag.

Upprustningarna har fortsatt.
Pandemin har inte påverkat de upprustningsaktiviteter som samfällighetsföreningen med ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen utfört på bruket under sommaren. De har pågått som planerat hela tiden.  Bl a har Tuppenhov försetts med nytt tak på sydsidan, vedboden vid Nybygget har fått nytt tak och taken på flera andra byggnader har rustats. Några byggnader, bl a Skuggbo och vedboden vid Nybygget har målats. Flaggstången vid Kapellet har flyttats till en ny plats mellan Kapellet och Brudkammaren och i gräsrundeln där stången tidigare stod kommer ett vårdträd att planteras till våren 2021. Tidigare, innan flaggstången restes, fanns där en stor lind.
Dessutom har sly- och trädröjningarna fortsatt. Infarten till bruket från stora vägen har, som vi skrev i en tidigare artikel, röjts och inneburit att vyn över Dammsjön framträtt på ett nytt sätt och att allén mot Kapellet blivit synlig. Granne med hyttan har det område där det tidigare fanns en tysksmedja och andra byggnader röjts. Den välbevarade stengrunden till smedjan och en del andra lämningar efter verksamheten har blivit synliga. Röjningarna fortsätter även nästa år så att smedjegrunden ska kunna bli en ny attraktion.
Vid hyttan har skymmande träd röjts bort och gjort det möjligt att på ett tydligare sätt uppfatta byggnadens imponerande dimensioner.

Första helgen i oktober genomförde samfällighetsföreningen och Norns vänner en gemensam städhelg inför den annalkande vintern. Rastbord plockades in för vinterförvaring, ris och kvistar kördes ner till hyttan för att brännas. Grova stockar och vedklumpar som inte gick att förvandla till brännved kapades upp och kördes bort. Vissa tak sågs över och takpannor som hamnat snett lades tillrätta. Vinterstädningen genomfördes i rättan tid. Under oktober täcktes Norn av snö vid två tillfällen och mer är naturligtvis att vänta även om november hittills varit mild.

Allhelgonafirandet har blivit en tradition.
I väntan på vad som ska hända första advent och till julottan genomförde samfälligheten och de boende tillsammans med inbjudna gäster sitt allhelgonafirande på Norn. Det har blivit en tradition att samlas i Kapellet, lyssna till musik och tända ett ljus för bortgångna släktingar och vänner.
Tjugofyra personer samlades och lyssnade till Erkers Anna-Karin Kylander som framförde sitt eget arrangemang av Koppången. Monica Johansson hälsade välkommen, berättade om allhelgonafirandet i Sverige och i andra länder samt inbjöd deltagarna att komma fram till ljusbäraren för att tända ett ljus.
Efter ljuständningen och en stund av stilla eftertanke tågade deltagarna till fackelsken upp till ödekyrkogården där en marschall tändes. Jan-Erik Johansson berättade om en av de som fått sin viloplats på kyrkogården. En liten flicka som dog i unga år och som begravdes invid kyrkogårdsmuren. Hennes grav utmärks av en enkel sten.
Efter återkomsten från kyrkogården samlades deltagarna i brudkammaren där Monica Johansson och Maria Malmtorp bjöd på glögg, pepparkakor och saffransbröd. Kvällen avslutades med mera musik av Tommy Arvidsson och Fredrik Bergman på nyckelharpa och Erkers Anna-Karin Kylander på fiol.

/Bengt-Erik Johansson