Föreningen Norns bruks vänner firade 40-årsjubileum

Den 22 augusti 1979 klockan 18.30 samlades 33 personer i Norns Gamla skola. Avsikten var att bilda en intresseförening för bevarandet av Norns bruk. Initiativtagare var en interrimsstyrelse som leddes av Björn Rundquist, då boende på Gamla herrgården på Norn.

Mötet resulterade i att Föreningen Norns Bruk bildades. Stadgar antogs och medlemsavgiften fastställdes till beskedliga tio kronor per år. Till föreningens första ordförande valdes Björn Rundquist.

Ja, så började det. Och den 24 augusti 2019 klockan 16.00, nästan på dagen 40 år senare samlades ett drygt trettiotal personer på Danslogen för att fira 40-årsjubiléet. Det var styrelsen för Föreningen Norns Bruks vänner som bjudit in medlemmar, Nornbor, boende på utgårdarna och de nya ägarna i Norns bruks samfällighetsförening till knytkalas.

Grillarna var tända och alla som kom bjöds på en bubbeldrink. Jan Karlsson hälsade välkommen och utbringade en skål för jubilaren Norns Bruks vänner. Därefter bänkade man sig runt borden som Anna Karlsson dekorerat med  sensommarens växter.

Efter maten höll Bengt-Erik Johansson ett jubileumstal där han gick igenom föreningens mångskiftande historia och lyfte fram skeenden och viktiga händelser. Han nämnde också personer som betytt mycket för föreningens arbete. Han talade om föreningens centrala aktiviteter; midsommarfirandet, guidningar på bruket, Norndagen och museiverksamheten. Trots kraftig sovring i materialet tog det ändå sin rundliga tid att gå igenom de 40 åren.
Nu blev det inte bara en monolog eftersom Bengt-Erik bjöd in åhörarna att kommentera och lägga till. Det blev en trevlig dialog när många ville vara med och lyfta fram sådant som var viktigt. Alla kände sig nog lite mera upplysta efteråt, ja t o m medlemmar som i likhet med Inger Johansson, Sören Bergman och Jan-Erik Johansson varit med ända från start.
Bengt-Erik förde fram historien till nutid. Han nämnde också andra verksamheter på Norn som bidragit till att göra bruket intressant och trevligt att besöka. Svenska kyrkans gudstjänster, vevgrammofonstämmor, musikkvällar i juli, den återöppnade Nornboa och de spelmän som är i färd med att dokumentera och lära ut spelmansmusik från Norn. Han konstaterade att föreningen är livaktig och att avtalen med de nya ägarna har tryggat framtida verksamhet. Han framförde en förhoppning om att de kommande 40 åren skulle bli lika lyckosamma som de år som gått. Och så ville han se ett rejält 50-årsfirande om tio år! Han avslutade med att utbringa en skål för Norns Bruks vänner och för byggnadsminnet Norns Bruk, ”storskogens, gruvhålens och de glittrande sjöarnas pärla”.

Dessert och kaffe med dopp smakade fint efter den långa historielektionen. Till kaffet stämde traktens stolthet, Flomyra strings, instrumenten och bjöd på en timmes skön musikunderhållning. En blandning av irländsk pubmusik, svensk visa med småprat mellan numren. Och självklart berättades om den mystiska tjädertuppen som härskar ute på Flomyran. Den gäller det att hålla sig väl med. Publiken gillade vad de hörde och krävde flera extranummer innan musikanterna tilläts lägga ner instrumenten.

Kvällen hade då hunnit bli sen och festdeltagarna tackade arrangörerna och varandra för en ovanligt trevlig och lyckad fest. Och som sagt, om tio år är det dags för ett rejäl 50-årsfirande!

Bengt-Erik Johansson, augusti 2019