Möte med kommunalråden på Norns Bruk juni 2019

Kommunalråden från Hedemora besökte Norns Bruk

Den 17 juni besökte Hedemora kommunledning Norn för att informera sig om den nya brukssamfälligheten och om de upprustningsaktiviteter som samfälligheten dragit igång. Besöket hade överenskommits ett par månader tidigare i samband med ett möte om landsbygdsutveckling som kommunens landsbygdsråd anordnade i Vikmanshyttan.

Det var kommunstyrelsens förste vice ordförande Kerstin Lundgren och oppositionsrådet Lennart Mångs som kom tillsammans med landsbygdsutvecklaren Katarina Norén. Inbjuden var också kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén, men han hade bara några timmar före besöket meddelat sin avgång och kunde därför av naturliga skäl inte medverka.

Från Norns Bruks samfällighetsförening deltog Bengt-Erik Johansson, Jonas Ericsson och Monica Johansson. Träffen inleddes i kapellet där deltagarna från samfälligheten berättade om skapandet av samfälligheten, samarbetet med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och om de upprustningsprojekt som pågick. Samtalet som följde handlade delvis om brukets historia men mest om platsens betydelse som besöksmål och rekreationsplats för turister och kommuninvånare. Kommunalråden avslöjade att båda kände väl till Norn och att de besökt bruket många gånger.

Därpå följde en promenad längs bruksgatan med diskussioner kring de aktiviteter som pågick och vad som skulle kunna göras ytterligare, främst för att utveckla besöksverksamheten. Slutligen slog sig gruppen ner vid ett av de rastbord kommunen bidragit till att finansiera för en avslutande fikastund. Besökarna tackade för informationen och för kaffet och lovade att återkomma med svar på några av de frågor som hade diskuterats; hanteringen av turisternas sopor och skötseln av den offentliga toaletten.

Fikastunden fick en speciell och helt oförberedd profil då Inger Johansson, Nornbo sedan barnsben, tidigare ordförande i hembygdsföreningen Norns Bruks vänner och en trägen nornbesökare kom förbi och naturligtvis blev inbjuden på en kopp kaffe. Det visade sig att Inger en gång i tiden haft både Kristina Lundgren och Lennart Mångs som elever. Inger kunde med sin kunskap om Norn tillföra samtalet tyngd och perspektiv.

Skrivet av Bengt-Erik Johansson i juni 2019

Möte med kommunalråden på Norns Bruk juni 2019