Stångresning på Norns Bruk midsommar 2019

Rekorddeltagande vid midsommarfirandet på Norns Bruk

Förra året jublade vi över det stora antalet besökare som kom till Norn för att fira midsommar. I år kom det ännu fler! Drygt 1000 personer. Rekord igen!

Firandet  gynnades av det vackra vädret med sol och skön temperatur på omkring 25 grader. De långa raderna av bilar som stod parkerade längs bruksgatan och utefter vägarna kring bruket vittnade om det höga deltagandet.

Norn mötte besökarna välputsat och vackert. Gräsmattorna och promenadstigarna var nyklippta, grusgångarna och rabatterna krattade och rensade. Kyrkogården var nyklippt med friska blommor på gravarna. Byggnaderna runt omkring på bruket hade smyckats med nytaget björkris.

Midsommararrangemangen hade organiserat och förberetts av Norns Bruks vänner. Samfällighetsföreningen  hade putsat och smyckat bruket. Under midsommardagens morgontimmar hade frivilliga föreningsmedlemmar och Nornbor prytt majstången med girlanger och blomsterkransar.

Innan de världsliga och kanske man får säga hedniska aktiviteterna tog vid inleddes firandet med sedvanlig midsommargudstjänst i kapellet.  Som vanligt bjöd  församlingen på kyrkbuss från Hedemora. Kapellet var välfyllt. Över 130 personer trängdes på de hårda bänkarna för att lyssna till predikan. Den handlade om ljuset och värmen och om önskan att sträcka ut det goda till att omfatta alla, hela samhället. Före efter och under gudstjänsten spelade Anna Karin Kylander och Anders Lindström vacker musik i folkton. Postludiet var en gammal Nornlåt.

Efter gudstjänsten i kapellet fortsatte firandet på gräsplanen framför vagnslidret. Gräsytorna var fyllda av besökare. Det var t o m trångt. Bengt och Birgitta Hedström höll Nornboa öppen och serverade fika och glass i rasande tempo. Uppe i Danslogen serverade familjen Wallertz kaffe och dopp. Även det under högt tryck.

Folkdansare och stångresare defilerade ner till den klädda majstången till musik och bakom fladdrande fanor.  Stången restes utan problem av medlemmar i Stora Norns sommarstugeförening. Norns Bruks vänners ordförande Jan Karlsson höll välkomsttalet och hälsade alla besökare välkomna till Norn och firandet. Han tackade de som på olika sätt arbetat för att göra firandet möjligt. Han nämnde samarbetet mellan Norns Bruks vänner och ägarna i Norns Bruks samfällighetsförening. Ett samarbete som efter vissa  förändringar i Norns Bruks vänners styrelse nu fungerade utmärkt och förtroendefullt. Han gick också in på det arbete föreningen gjort för att öppna området vid Knapptjärnsgruvorna för besökare och det omfattande idéella arbete personer inom föreningen utfört för att rädda det unika vändbrottet vid gruvan. Han anbefallde också en frivillig kollekt för att hjälpa till att finansiera midsommarfirandet. Jan Karlsson avslutade sitt tal genom att utbringa ett fyrfaldigt leve för sommaren. Ett leve som den tusenhövdade publiken villigt och högljutt instämde i.

Därpå följde Nornsången, Norns Bruks ”nationalsång”.  Vackert framförd av Lisbeth Lundin, Gun Nordlander och Anna-Karin Kylander.

 Avesta folkdansgille tog vid med dansuppvisning och de sedvanliga ringlekarna kring majstången. Ringlekarna drog många deltagare – både unga och gamla – och dansen höll på länge. Ett bestående intryck var att det detta år hade kommit betydligt  fler yngre besökare än vanligt, framförallt barnfamiljer. Om det är en tecken på att en ny generation besökare upptäckt hur fint det är på Norn och hur trevligt det är att fira midsommar här kommer traditionen att överleva långt in i framtiden.

Skrivet av Bengt-Erik Johansson