Historia

Norns Bruk har ägts som en fastighet (Norn 1:97) från dess att det byggdes och fram till nutida år 2017. Just detta, att bruket har varit i en och samma ägo, har bidragit till att byggnadsbeståndet i huvudsak är intakt sedan bruket lades ned i början av 1900-talet. Sedan början på 2000-talet är bruket med dess byggnader kulturminnesmärkt som byggnadsminne

År 2017 delades fastigheten upp i sju fastigheter och en samfällighetsförening, vilka i dagsläget utgör ägarna av Norns Bruk. Mycket har redan skrivits om detta kulturhistoriskt intressanta bruk med anor från 1600-talet. Istället för att göra en egen summering har vi valt att samla några väl valda länkar där du kan läsa mer om Norns Bruks historia:

Länsstyrelsens beskrivning av Norns Bruk

Vänföreningens historiebeskrivning, Föreningen Norns Bruks Vänner

Wikipedia om Norns Bruk

Skolsalen - bild tagen inomhus
Skolan