Pil 2 – Nya herrgården

Nya herrgården byggdes åren 1875–77 som bostad åt förvaltare Reinhold Gahn och hans familj. Efter Gahns avflyttning 1901 bodde de två sista brukspredikanterna här. Senare blev herrgården bostad åt bland annat överskogvaktaren. Idag är huset friköpt.

Läs skylten om difteritragedin på herrgården vintern 1879–80, om ”bandkullans förbannelse” och om den märkliga sägenbjörken!

Visthusboden
Vik sedan ner till höger och följ gångvägen. Till vänster, nere i sänkan, ligger herrgårdsdasset med sin speciella takprydnad. Det röda huset till höger heter Skuggbo och byggdes som visthusbod till herrgården.  I början av 1900-talet fanns här en affär som sålde ”nipper och korta varor”.

Trädgårdsmästarbostället
Längre fram skymtar trädgårdsmästarbostället nere vid Stora Sundsjöns strand. Det uppfördes samtidigt med herrgården. Trädgårdsmästarna hade att sköta en engelsk park, en trädgård och bär- och fruktodlingar vid Nya herrgården. Trädgården låg bakom herrgården ner mot sjön, men försvann då bilvägen drogs tätt förbi husets gavel. Tyvärr har det mesta återgått i vild natur. Men en del intressanta växter har letat sig ut och återfinns lite här och var på bruket, bland annat vita hallon och den närmast invasiva spanska körveln med sin karaktäristiska anisdoft.

Kraftstationen
Femtio meter längre fram ligger den fortfarande aktiva kraftstationen. Den togs i bruk 1912 och producerade elkraft till ägarbolagets anläggningar i Turbo och Vikmanshyttan och senare även till bostäderna på Norns bruk.
Lägg märke till byggnadsmaterialet med slaggostar och den speciella, medeltidsromantiserande byggstilen. Från betongkassunen uppe till höger störtar vattnet ner till turbinerna genom den stora trätuben. Kanalen som leder fram vattnet till kassunen grävdes åren 1910–12.

Pil 3 står vid vägförgreningen ner mot kraftstationen.