Pil 3 – Norns Bruks prästgård

Till vänster ligger Norns bruks prästgård med ladugård, bakstuga och tröskloge. Den byggdes 1806 och ersatte en äldre prästgård som låg strax norr om kapellet.

Efter att sista Nornprästen flyttat ut blev gården bostad åt masmästare och deras familjer. Längre fram i tiden hyrdes den ut som sommarbostad till olika bemärkta personer, bland andra den sista brukspredikanten Mats Åmark. Idag är prästgården friköpt och upprustad.

Malmvågen
Efter prästgården, just i anslutningen mot Bruksgatan ligger ett fyrkantigt hus med ett toppigt så kallat tälttak. Det är den gamla malmvågen.

En del av malmen som förbrukades på Norns bruk hämtades från egna gruvor i närområdet, men merparten kom från Bispberg och Norberg. Avståndet till båda gruvorterna är omkring två mil. Malmen kördes i slädar på vintervägar under den tre månader långa körsäsongen december-februari, när isarna bar. För transporterna var omkring sex hundra hästdragna slädar och lika många körare städslade. Berättelser från folk som var med skildrar ett myller av hästar, slädar och körkarlar längs Bruksgatan. Och alla måste passera våghuset. För att bestämma vikten körde man in i huset där vågen stod och hela lasset vägdes. Sedan lossade man malmen och ekipaget kördes tillbaka till våghuset för att vägas tomt. Varje släde fraktade ungefär 800 kilo malm. En malmsläde finns bevarad och står uppställd mot rostugnen nere vid hyttan.

Pil 4 står vid Bruksgatan och pekar mot Norns bruks verkliga profilbyggnad, den stora hyttan med sin rostugn.